Categorías
Uncategorized

QUARKS

En física de partícules, els cuarks o quarks són els fermions elementals massius que interactuen fortament formant la matèria nuclear i uns certs tipus de partícules anomenades hadrons (partícules massives formades per altres partícules quarks). Diverses espècies de cuarks es combinen de manera específica per a formar partícules subatòmiques com ara protons i neutrons.
Són partícules d'espín 1/2, i són fermions de Dirac pel que les seves corresponents antipartícules existeixen.

En física de partícules els cuarks o quarks són fermions, elements molt massius que constitueixen la matèria. Com tots els fermions es divideixen en tres generacions:

Gen. 1.- Quarks Up (a dalt) i Down (a baix)

Gen. 2.- Quarks Charm (encant) i Strange (estrany)

Gen. 3.- Quarks Top (cima) i Button (fons)

Una peculiaritat d’aquestes partícules és que mai es troben soles, sempre estan formant grups de dos o de tres, i a aquests grups se'ls dona el nom “d’hadrons”(partícules formades d’altres partícules), els més coneguts són els protons i neutrons, els quals constitueixen el nucli atòmic, però els quarks són capaços de formar un munt més d’hadrons.

Categorías
Uncategorized

Física de partícules

FORCES

La força forta és la que manté als quarks (components dels protons i neutrons que formen el nucli) units entre si per a formar els protons i neutrons, és així la responsable que els protons i neutrons es mantinguin units en el nucli.

Es classifiquen seguint l’anomenat model estàndard en dos grans grups: bosons i fermions. Els bosons tenen espín sencer (0, 1 o 2) i són les partícules que interactuen amb la matèria, mentre que els fermions tenen espín semienter (1/2 o 3/2) i són les partícules constituents de la matèria.

Fes click aquí si vols saber més sobre les forces de física de particules.

Logo:

Logotip de wapps.cat